Kdo?

Miloslav Liška

Člověk (homo sapiens sapiens ekonomikus)

Muž

Syn jedné ženy a jednoho muže

Manžel jediné ženy

Otec tří dětí

Zaměstnanec a příležitostný živnostník

Věřím, že Realita je nomologicky deterministická, ale díky tomu, že lidstvo, natož konkrétní člověk nemá a nemůže mít schopnosti Laplaceova démona (naštěstí), máme k dispozici velice šikovné nástroje jako svobodné myšlení, svobodná vůle, svobodné jednání, zodpovědnost …